Polityka prywatności

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych.

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu www.umlaut.edu.pl. Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji na Twój temat do niezbędnego minimum.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych nam w związku z korzystaniem z naszych usług jest Julita Juros prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Julita Juros Szkoła Języka Niemieckiego UMLAUT

ul. Dembowskiego 12/40

20-130 Lublin

W razie pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres jjuros@umlaut.edu.pl

Jakie dane przetwarzamy:


Przetwarzamy dane podawane przez Ciebie przy wysłaniu zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy, email lub telefonicznie: imię i nazwisko, adres email, telefon, nazwa użytkownika na Skype. Dane te służą pracownikom naszego Biura Obsługi Klienta do kontaktu z Tobą. Niektóre dane zbieramy również automatycznie podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.


W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane:


Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim. Podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do kontaktu z Tobą w celu umówienia Cię na lekcję próbną oraz świadczenia na Twoją rzecz usługi edukacyjnej obejmującej naukę języka niemieckiego online na podstawie zawartej umowy.Wykorzystujemy również Twoje dane w celu ewidencjonowania odbytych lekcji oraz wystawienia faktury.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych:


Jeśli jesteś, lub zostaniesz naszym kursantem, to Twoje dane osobowe, będą przekazywane:

- lektorom w celu realizacji usługi;

- platformie Fiszkoteka;

- podmiotom świadczącym usługi księgowe;

- podmiotom świadczącym usługi hostingu danych na serwerach;

- podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w celach
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy doGoogle LLC,i Microsoft w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jakie masz prawa
?

związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

  • uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe
  • poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane.